Een leven in drie fases

FASE 3: DE ELDERMAN

De Elderman is de derde levensfase van Arjan Winkelaar (1971) en kan gezien worden als een accumulatie van alles wat in de eerste en tweede fase gedaan, verzameld en doorgegeven is. Een leven in drie fases is niet iets wat iedereen hoeft door te maken. Sommige mensen beginnen gelijk aan de enige fase waarmee ze ook zullen eindigen, anderen maken meer fases mee dan ze zelf kunnen herinneren. 

Autodidact

au·to·di·dact (de; m/v/x; meervoud: autodidacten)1iem. die zijn kennis door zelfstudie heeft verkregen.

Surrealist

1) Aanhanger van een kunstinrichting 2) Aanhanger van een kunstrichting 3) Aanhanger van het surrealisme

Magisch denker

1) Loslaten van het ego 2) Non-dualiteit en de acceptatie van de donkere, onderdrukte gedeelten van de psyche. 3) Besef dat alles één is, het universum jij en ik zijn. 4) De wereld als beelden beschouwen ipv. rationele woorden

Autonoom tekenaar

1) Iemand die (voor zijn beroep) tekent 2) Zelfstandig beeldend kunstenaar in de tekenkunst 3) Zoekt een eigen weg en bepaalt zelf wat voor een kunstenaar hij wilt zijn

Contact

LEVENSFILOSOFIE

Het grootste mysterie is niet weten wat er opeens is gebeurd waardoor gisteren vandaag werd en niet de beloofde morgen

De eerste fase

Vanaf zijn geboorte tussen glasscherven en het stof dat niemand zich meer kan herinneren stond de naam van Arjan Winkelaar in het teken van degene die hij van zijn moeder had gekregen. In deze eerste fase was hij niet meer dan de naam die hij bij geboorte kreeg. Een kind van het mannelijke geslacht dat probeert wegwijs te worden in de wereld van volwassenen en andere kinderen. Het leven is vol verwondering voor dingen, waarvan sommige verzonnen, veel uit een mythisch bewustzijn ontsproten en de rest even groen is als gras. 

Het is tevens de tijd dat de liefde voor kunst, met name het surrealisme en alles bevreemdend, begint. Alles wat de bevreemding van het surrealisme ademt wordt gegeten en opgenomen. Onder anderen de schilderijen van Salvador Dali, tekeningen van Escher, de strips van Moebius en Enki Bilal, de muzikale uitspattingen van Coil, Nurse With Wound en Psychic TV brachten de diepe gronden die nodig waren om te aarden. Gronden die gebruikt werden om het eigen onderzoek naar de kunst en met name het tekenen. Al op vroege leeftijd blijkt het tekenen de grote favoriet in zijn onderzoeken.

Alles gebeurt op basis van zelfonderzoek. Zonder enige hulp van buitenaf, zonder een opleiding aan een kunstacademie of het volgen van cursussen in tekenen en schilderen ontwikkelt er zich een eigen stijl en een verzameling aan werken die de wereld nog niet eerder heeft gezien. De autodidact in Arjan Winkelaar is geboren en blijft zich ontwikkelen.

De tweede fase

Gedurende en na de ontginning van bevreemdende kunst, ontwrichtende muziek en psychedelisch aandoende sci-fi strips liet de jeugdheld van Arjan Winkelaar zijn aardse lichaam vallen. Pipo de Clown, in de belichaming van Cor Witsche, overleed en via ondoorgrondelijke wegen werd alle kennis van Pipo in Arjan Winkelaar gegoten. Hij werd Godpipo, de profeet van Pipo – hij die in de eeuwige avonturen verbleef. De interesse in religie en sekten, die pas ontluikt is, komt hierbij goed van pas.

Het woord van Pipo wordt langzaam via het internet over Nederland en de ons omringende Nederlandssprekende landen verspreidt. Alles bereikt een hoogtepunt wanneer het televisieprogramma Kopspijkers een item wil wijden aan het Pipoïsme. Al gingen deze opnames nooit door, omdat het bleek dat de uitnodiging bedoeld was om de draak te steken met het hele idee van Pipoïsme. Iets wat Arjan Winkelaar ook wel zonder de hulp van nationale televisie kon.

Toch bleek dit de doodsteek voor de religieuze ambities. Godpipo bleef bestaan, maar het Pipoïsme verdween steeds meer naar de achtergrond. De kunst, voornamelijk de tekenkunst, kreeg een groter podium. Niet meer werden de woorden letterlijk over het internet uitgegoten, maar omgezet in visuele verhalen op papier. In tekeningen die zowel surrealistisch van aard zijn en ook alle interesses opgedaan in vroegere tijden weerspiegelen. Het is een zoektocht naar het mythisch bewustzijn, de perfectie van de natuur en onze omgang als mensen met deze twee factoren. De magisch denker heeft zijn intrede gedaan.

De derde fase

Waar het in de fase van Godpipo nog draaide om het verspreiden van het woord, de denkbeelden, verhalen en het visualiseren van het mythische bewustzijn komt het in deze derde fase allemaal samen. Alles wat geleerd, opgedaan en meegemaakt is in de eerste fase, wat gedeeld is in de tweede fase, zal in deze derde fase gebruikt worden om alles wat is naar een hoger plan te tillen. Om de wereld een stukje mooier te maken.

Bij de Elderman draait het niet alleen meer om het delen van de kennis, maar om het incorporeren van de magick in het dagelijkse leven. In de wandelingen door de natuur, in de tekeningen, verhalen en de kennis die doorgegeven wordt. Het magisch bewustzijn wordt een entiteit bewust van het holografisch universum, de non-dualiteit van de realiteit en de voortdurende verandering van onze omgeving. Dit alles en meer is ‘Magick‘.

Het is geheel niet nodig om in deze zaken te geloven. Voor Arjan Winkelaar is het belangrijkste dat je open wil staan voor wat hij je in zijn kunst wil laten zien. Dat je bereidt bent om te kijken naar het surrealisme, naar het mythische, naar het magische en vandaaruit het onderliggende verhaal ziet. Verhalen die je niet als gesneden koek voorgeschoteld zullen worden, maar allemaal openstaan voor interpretatie van het publiek. En toch hebben ze allen één en hetzelfde thema: De veranderende natuur, onze invloed op de menselijke psyche en vooral de magick van het universum waarin we leven. 

Wees welkom en verwonder!

Wat anderen zeggen en in de media komt

Angel - inkt op papier, 21 x 29,7 cm - 2022

In een interview over het belang van titels in een kunstwerk vertelt Winkelaar over de tekening 'Tiny people can be cramped into small spaces. Over waar de inspiratie voor deze tekening ontstond en met name waar deze titel vandaan kwam. Allemaal te lezen in het magazine:

Kunstletters, april 2020 (magazine)

© Stichting SLK - Arjan Winkelaar - 2023 All rights reserved

error: Content is protected !!